dilluns, 26 de maig del 2014

LA MÚSICA CORAL A L'ESCOLA


La conferència del mes de maig va córrer a càrrec d'una de les nostres cantaires. Qui millor que Rosa Boqueras per parlar-nos de com la música coral es pot relacionar amb el món infantil?

La Rosa, a més de la seva tasca purament de cantaire, desenvolupa una infatigable tasca pedagògica com a professora de música, que inclou el seu suport abnegat a la formació dels nostres propis cantaires. Però si alguna cosa sembla vocacional en ella és l'ensenyament dels infants, i això traspuava en una conferència que va enfocar a la presència de la música a l'escola.

La seva xerrada va partir dels set pilars de l'ensenyament recomanats per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), l'organització intergovernamental de la qual depèn l'elaboració del famós informe PISA que mesura la qualitat del distints sistemes educatius de cada Estat membre.


Un a un va anar repassant els diferents punts, per demostrar que la música i la tasca pedagògica musical poden contribuir a ser un fonament de l'ensenyament en general:

-L'alumne és el centre de l'aprenentatge
-L'aprenentatge és de naturalesa social. Implica tots els col·lectius que vertebren la societat que envolta l'alumne
-Les emocions són part integral de l'aprenentatge: l'escola i la música desborden emocions
-L'aprenentatge ha de tenir en compte les diferents individualitats
-L'esforç de tot l'alumnat és clau per a l'aprenentatge
-L'avaluació continuada afavoreix l'aprenentatge

La Rosa va demostrar com aprendre significa construir connexions horitzontals entre diverses formes d'aprenentatge, i com la música es pot relacionar amb totes les altres: amb el llenguatge, amb el desenvolupament físic, amb la matemàtica, amb el coneixement de la natura i de la geografia humana i política... Per això és un element bàsic de la formació integral de les persones.

Va efectuar després una breu exposició de com s'articula avui en els itineraris curriculars de l'ensenyament primari l'educació artística. El màxim objectiu d'aquesta és adquirir la capacitat per interpretar i representar el món, té una presència constant en l'entorn i en la vida, desenvolupa la percepció i l'expressió estètica, i permet en suma comprendre el món, afavorint l'estructuració del pensament i la descoberta de les emocions.

Aquest ensenyament està avui seriosament amenaçat per la reforma educativa plantejada pel govern central, la famosa llei Wert, que arracona l'ensenyament artístic a les activitats extracurriculars. La part final de l'exposició, doncs, no podia sinó adoptar el llenguatge reivindicatiu contra una normativa que parteix de la ignorància del que haurien de ser els fonaments d'un ensenyament que se centri autènticament en l'alumne quant individu que ha de ser capaç d'integrar-se a la societat, i enriquir-la amb  les seves pròpies aportacions.


Amb anterioritat a la conferència, el Cor Infantil de l'Escola del Centre de Lectura, amb la direcció del nostre estimat fundador Anton Colom, va oferir una vibrant actuació plena de moviment i de tocs interculturals, amb cants procedents d'arreu del món, que va ser la millor il·lustració del que ens havia d'explicar la Rosa Boqueras.